W NASZEJ OFERCIE KAŻDY MOŻE ZNALEŹĆ COŚ DLA SIEBIE!

 

Studia I stopnia – LICENCJAT – dla osób z maturą (studia te dają wykształcenie wyższe zawodowe).

Studia II stopnia – MAGISTER – dla osób posiadających tytuł licencjat (są to studia wyższe uzupełniające).

Studia podyplomowe, nadają kwalifikacje do wykonywania zawodu, przeznaczone dla osób posiadających tytuł Licencjat lub Magister.

Studia specjalne, I stopnia – przeznaczone dla absolwentów szkół policealnych.

Kursy i szkolenia dla osób bez matury.

MAGISTER

Nowość - tryb TRY-semestralny - obrony już w 2014 roku!!

 

Specjalności z zakresu ZARZĄDZANIA

Specjalności przeznaczone dla osób pracujących w urzędach, firmach, przedsiębiorstwach, bankach i instytucjach finansowych, służbie zdrowi oraz dla prowadzących własny biznes lub dla osób które chcą zmienić pracę lub otworzyć działalność gospodarczą.

 

 

Specjalności z zakresu ADMINISTRACJI

Specjalności przeznaczone dla osób pracujących w urzędach samorządu terytorialnego, administracji państwowej i ochrony zdrowia, bankach i instytucjach finansowych,

lub dla osób które chcą pracować w charakterze urzędnika lub w dziale kadr.


 

Specjalności z zakresu POLITYKI PERSONALNEJ

Specjalności przeznaczone dla osób pracujących w administracji, instytucjach państwowych, działach kadrowych przedsiębiorstw, firmach pośrednictwa i doradztwa pracy, w urzędach pracy, w branży doradztwa personalnego itp..

lub dla osób które chcą posdjąć pracę w w.w. zakresie.

 

Specjalności z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO

Specjalności przeznaczone dla osób pracujących w szeroko pojętej służbie zdrowia, w administracji placówek ochrony zdrowia, SANEPID, NFZ, dla techników farmaceutycznych, pielęgniarek, ratowników medycznych, terapeutów itd..

lub dla osób które chcą podjąć pracę w w.w. zakresie.

 

Specjalności z zakresu EDUKCJI i PEDAGOGIKI

Specjalność ta przeznaczona jest dla pracowników oświaty, nauczycieli oraz osoby pracujące w stowarzyszeniach, fundacjach i urzędach.

Dla osób, które chcę zdobyć uprawnienia PEDAGOGICZNE proponujemy:

  • Edukację publiczną z jedną z wybranych dodatkowych specjalności realizowanych w formie równoległych studiów podyplomowych (do wyboru):

Studia te przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć uprawnienia PEDAGOGICZNE.

Absolwent otrzymuje tytuł magistra o specjalności „Edukacja publiczna” i dyplom studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w jednej lub dwu wybranych specjalnościach dodatkowych.

 

Inne specjalności na studiach magisterskich.

LICENCJATPEDAGOGIKA i RESOCJALIZACJA

Proponujemy na studiach I stopnia kwalifikacje pedagogiczne na specjalizacjach:

Studia te przeznaczone są dla osób, które chcą pracować w szkołach, zakładach opiekuńczych, więzieniach, świetlicach środowiskowych, w opiece społecznej itp..

ZARZĄDZANIE i MARKETING

Studia te przeznaczone są dla osób, które mają zamiar pracować w firmach prywatnych i państwowych, otworzyć własny biznes, pracować w działach sprzedaży i kontaktu z klientem, pracować w urzędach samorządowych, administracji służby zdrowia, kadrach itp...

Zapraszamy na specjalizacje:

ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA

Specjalizacje na studiach licencjackich:

Przeznaczone są dla osób, które wiążą swą przyszłość zawodową z karierą urzędniczą, oraz dla osób już pracujących w administracji, kadrach itp..

FILOLOGIA ANGIELSKA, Rok 0.

Filologię angielską proponujemy dla osób które chcą być nauczycielami języka angielskiego, pilotami wycieczek, pracować jako tłumacz, starać się o pracę w różnych firmach na stanowiskach wymagających znajomości j. angielskiego.

Dla osób, które w ogóle nie znają języka angielskiego proponujemy „Rok 0”, który przygotuje ich do studiowania na filologii.

Szczególnie proponujemy to czynnym nauczycielom, którzy chcą zdobyć dodatkowe kwalifikacje.

SŁUŻBY MUNDUROWE

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

to studia przeznaczone dla osób zatrudnionych w policji, wojsku, służbie więziennej, straży granicznej, straży miejskiej – „mundurowi” mają na tych studiach zniżkę w czesnym nawet do 40% i indywidualny tok studiów.

Specjalność ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

Studia te to również oferta dla osób starających się o pracę w służbach mundurowych oraz dla osób związanych z zarządzaniem kryzysowym.

DZIENNIKARSTWO I MEDIA

Studia te przeznaczone są dla osób chcących podjąć pracę w mediach (papierowych, elektronicznych, radio i telewizja…), urzędach (obsługa prasowa, rzecznik), firmach (specjalista PR i marketingu). Studia proponujemy również czynnym dziennikarzom, rzecznikom prasowym, politykom, specjalistom PR i innym osobom pracującym na odpowiedzialnych stanowiskach. Zapraszamy na specjalizacje:

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo śledcze

STUDIA EUROPEJSKIE

Dla osób chcących zdobyć wyższe wykształcenie – uzyskać tytuł LICENCJAT – proponujemy studia ogólnorozwojowe na specjalizacji:

Studia europejskie

Studia te pozwolą na poszerzenie horyzontów, rozwój zawodowy oraz umożliwią wykorzystanie członkostwa Polski w UE do korzystania z dotacji i projektów unijnych oraz pomogą skutecznie nawiązywać i wykorzystywać współpracę europejską do rozwoju firmy, czy miejscowości, w której zamieszkuje nasz student.

 

 

SOCJOLOGIA

Dla ABSOLWENTÓW szkół policealnych i pomaturalnych PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH - zobacz!PODYPLOMOWE

PEDAGOGICZNE

Studia podyplomowe pedagogiczne nadają nauczycielskie kwalifikacje zawodowe.

Mogą je podjąć absolwenci dowolnego kierunku studiów I lub II stopnia.

Mogą je podjąć czynni nauczyciele, którzy uzyskają dodatkowe kwalifikacje.

Można studiować 2 kierunki jednocześnie (wtedy drugi kosztuje 50%).

KIERUNKI:

W ofercie m.in.:

 

W ofercie m.in.:

 

i inne.

 


 

Studia realizowane metodami tradycyjnymi lub on-line.

 

Studia prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnych technik kształcenia, program wzbogacony o materiały dydaktyczne, które można wykorzystać w pracy zawodowej (m.in. audio- i videobooki, bogate skrypty i opracowania), słuchacze mają również zapewniony dostęp do e-biblioteki - również po zakończeniu studiów.

 


 

UWAGA:

 

  • czesne za semestr już od 800 złotych,
  • student , który jednocześnie wybierze drugi kierunek studiów opłaca za niego jedynie 50% czesnego
  • absolwenci z lat poprzednich - 20% zniżki
  • studenci studiów I i II stopnia - 20% zniżki
  • 10% zniżki dla członków ZNP w wybranych oddziałach
  • absolwenci kursów pedagogicznych (ODN) - 1000 złotych za uzupełnienie do dyplomu studiów podyplomowych

 

 

Studia podyplomowe: marketing, zarządzanie, administracja

Atrakcyjną grupą studiów podyplomowych są studia z zakresu ZARZĄDZANIA, MARKETINGU i ADMINISTRACJI.

Studia te nadają kwalifikacje manager’skie, urzędnicze oraz umożliwiają obejmowanie stanowisk kierowniczych w firmach i urzędach.INNE

Program specjalny dla absolwentów szkół policealnych

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

Dla absolwentów szkół policealnych prowadzone są studia międzykierunkowe, które kończą się na specjalizacji „doradztwo personalne i zarządzanie personelem”.

 Studia prowadzone są przez dwie uczelnie (stad nazwa międzykierunkowe) i dzięki rozwiązaniom konkordatowym mogą przebiegać w specjalnym, indywidualnym trybie co skraca ich czas i koszt (całe czesne wynosi 6200 zł).

 

Studia DOKTORANCKIE

Absolwenci studiów II stopnia – magister – mogą podjąć studia III stopnia i uzyskać tytuł DOKTOR.

Studia takie przeznaczone są dla osób myślących o karierze naukowej lub o pracy na uczelni wyższej.

Proponujemy takie studia na Ukrainie na wydziale ZARZĄDZANIA państwowego Uniwersytetu w Równym.

 

SZKOLENIA

 

Studium Sukcesu przeznaczone jest dla osób, które chcą w swoim życiu zawodowym i prywatnym odnieść sukces. Program studium zawiera wiele przydatnych informacji o podłożu sukcesu oraz przewiduje szereg treningów, które pomogą odnieść sukces naszemu absolwentowi.

 

Studium Marketingu przeznaczone jest dla osób pracujących w handlu, usługach, działach sprzedaży oraz jako przedstawiciele handlowi. Studium daje podwaliny praktycznej wiedzy oraz wyposaża w umiejętności skutecznej sprzedaży, marketingu bezpośredniego, autoprezentacji oraz negocjacji.

 

Studium Pedagogiki Paliatywnej przeznaczone jest dla osób, które chcą podjąć pracę w charakterze opiekuna osób starszych i przewlekle chorych w krajach zachodniej Europy. Gwarantowane są dla absolwentów roczne kontrakty w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

 

Studium TELC to oferta kursów języka angielskiego lub niemieckiego do poziomu B1 wg europejskiej klasyfikacji językowej. Certyfikat TELC B1 umożliwia pracę w wyuczonym zawodzie na zachodzie Europy.HIT i TOP:

Studia podyplomowe
Studia magisterskie
Studia podyplomowe
Studia pakietowe: LICENCJAT+MAGISTER+PODYPLOMOWE

Centralne

Biuro

Rekrutacyjne

ul. Młynarska 2

97-300 Piotrków Tryb.

 Telefon:

+ 48 695 777 415

0048 44 777 00 16

fax: 446451521

mail

 

Godziny pracy:

11. 00- 17:00

poniedziałek-piątek