Studia I i II stopnia

Zapraszamy na studia I i II stopnia, licencjat i magister!

 

Nauczyciele

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców oraz kandydatów na nauczycieli.

 

Farmacja

Uniwersytet Farmaceutyczny w Charkowie - studia magisterskie na wydziale dla cudzoziemców

 

Administracja Zarządzanie

Oferta dla pracowników administracji oraz kadry zarządzającej.

Szeroki wybór studiów podyplomowych.

ZDROWIE

Studia dla służby zdrowia.

Specjalna oferta dla Techników Farmaceutycznych.

Naszą misją jest umożliwienie zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych, dyplomu renomowanych uczelni wyższych, możliwości dobrej pracy lub awansu zawodowego dla mieszkańców mnieszych ośrodków. Prowadzimy Placówki Kształcenia Ustawicznego dla dorosłych, kursy języków obcych oraz  inne kursy kwalifikacyjne.  Ułatwiamy dostęp do studiów I (licencjat), II (magister) i III (doktor) stopnia osobom, które z racji obowiązków, zamieszkania, czy pobytu za granicą nie mogą skorzystać ze standardowych ofert. Ofertę studiów podyplomowych kierujemy głównie do mieszkańców miast powiatowych.

STYPENDIA !!!

UWAGA!!! Studenci I i II stopnia !!!

Każdy student ma prawo do STYPENDIUM !!! Stypendia socjalne, naukowe, specjalne, rektorskie i inne !!!

Nasze stypendia socjalne są większe niż czesne !!!

wniosek o stypendium
Wniosek-o-stypendium-socjalne.pdf
Dokument PDF [156.9 KB]

Kolegium Jagielońskie (konsorcjum uczelni wyższych). Misją Kolegium Jagiellońskiego jest przyczynianie się do ustawicznego podnoszenia wykształcenia przez upowszechnianie wiedzy, kształcenie umiejętności praktycznego wykorzystywania jej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. KJ kształci wysoko wykwalifikowane kadry dla gospodarki i instytucji publicznych w szczególności specjalistów z zakresu nauk społecznych. Kadra akademicka (pracownicy naukowo-dydaktyczni) wybitni praktycy z kraju i zagranicy, mobilni otwarci na świat, posiadający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne zdobyte w innych uczelniach. Studenci mający możliwość świadomego wyboru profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań , świadomie kształtują wizję kariery zawodowej. Odbywają praktyki zawodowe organizowane we współpracy z pracodawcami. Studenci wykazujący się osiągnięciami w nauce otrzymują wsparcie finansowe. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające przystosować się im do zmian gospodarczych i społecznych.

  •  Czesne miesięczne od 
    280 złotych (podyplomowe), 
    300 złotych (licencjat), 
    360 złotych (magisterskie), 
    280 USD (farmacja).